karta OK 2

 Status općine: PODRUČJE OD POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Osnovni podaci

Općina Civljane jedinica je lokalne samouprave Republike Hrvatske u sastavu Šibensko-kninske županije. Nastala je na dijelu područja bivše općine Knin donošenjem Zakona o županijama, gradovima i općinama Republike Hrvatske (NN 90/92. i 10/97.)

Općina ima 104 km2 površine s oskudnom infrastrukturom naslonjena jednim dijelom na Vrliku i Sinj, a s druge strane kao «periferija» Knina. Nalazi se na važnoj prometnici Zagreb-Split. Oskudnih je gospodarskih kapaciteta.

Na području općine živi oko 460 stanovnika.

Prostor općine karakteriziraju visoke planine i pobrđa koja prelaze u zaravni i kraška polja te dolinu rijeke. Smanjenjem stočnog fonda i smanjenom sječom šuma posljednjih desetljeća došlo je do oporavka šumskih površina. Plodno tlo nalazi se uz rijeku Cetinu, a posebno su značajni izvori rijeke kao hidrološki spomenik prirode. Izvori Cetine spadaju u najljepša kraška vrela u Hrvatskoj.

Predivni prirodni predjeli i graditeljska baština (značajno uništavana ratovima) čine funkcionalno jedinstvo. U prostoru općine nalaze se niz vrijednih arheoloških lokaliteta i spomenika kulture: arheološke zone vrela Cetine, pretpovijesne, antičke i srednjovjekovne nekropole, ruralne cjeline, gospodarske građevine (mlinice) te izrazito značajne sakralne građevine.

sv spas 400

Područje je izrazito osjetljivo za prijam štetnih tvari obzirom na krško, porozno tlo, a najviše vrijedi zaštiti izvorišta i poljoprivredno zemljište.

Prostor općine nekada je bio sastavni dio općine Knin, a danas su u završnoj fazi izrade prostorni plan i plan razvoja općine u suvremenim uvjetima.

Demografski područje propada od 1981. do 1991 godine radi teških gospodarskih prilika, od 1991. godine radi rata i danas je teško predviđati pozitivne demografske promjene.

rusevina 400

Od urbane infrastrukture danas na području općine nema: škole, župnog ureda, zdravstvene stanice pošte ni trgovine. Malen broj stanovnika okrenut je susjednim naseljima i sadržajima koji se u njima nalaze.

Danas se na području općine obnavljaju (gotovo samo uz državnu pomoć) telekomunikacijski promet, elektroenergetski sustav, popravljaju se prometnice, uređuje vodoopskrba dok za odvodnju gotovo da se ne može niti misliti.

Mogućnosti razvoja općine prvenstveno se vide u području poljodjelstva i stočarstva na suvremenim osnovama, a ograničavajući činitelji su prvenstveno demografske naravi.


Ustrojstvo

Načelnik: Petar Preočanin
GSM +385 98 945 5967

Zamjenik načelnika: Ante Gutić
GSM +385 98 274 177


Općinska uprava

Telefon: +385 22 785 8700
Telefaks: +385 21 827 251
Pošta: Kod Doma 3, 22 310 KIJEVO
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Načelnik: Petar Preočanin
GSM +385 98 945 5967

OIB: 08624197034
MS: 02546094
IBAN: HR8724070001805100005

Radno vijeme:
Ponedjeljak - Petak: 07:00h - 15:00h

Općinsko vijeće

Popis vjećnika općinskog vijeća Općine Civljane (2017- )
1.    Vesna Gutić, predsjednica Općinskog vijeća

2.    Smilja Kero, potpredsjednica Općinskog vijeća
3.    Olga Izbaš Milaš, član Općinskog vijeća
4.    Lucija Totić, član Općinskog vijeća
5.    Simo Barišić, član Općinskog vijeća
6.    Nenad Vuković, član Općinskog vijeća
7.    Filip Totić, član Općinskog vijeća
 

Jedinstveni upravni odjel

Po ovlaštenju načelnika za obavljanje poslova pročelnika Općine Civljane

PROČELNICA: Marica Šiško

Nalazite se ovdje: Home