29. sjednica Općinskog vijeća Općine Civljane

DNEVNI RED 29. sjednice Opcinskog Vijeca 2021

Natječaj za Višeg referenta za EU projekte, gospodarstvo i imovinu

Natječaj za prijam službenika u službu u Općinu Civljane, Jedinstveni upravni odjel, Viši referent za EU projekte, gospodarstvo i imovinu(1 izvršitelj),na neodređeno vrijeme
Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) – u daljnjem tekstu ZSN) i Pravilnika o unutarnjem redu Općine Civljane („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 14/20), a sukladno Planu prijama u službu za 2021.godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 2/21), pročelnica po ovlaštenju Općinskog načelnika za obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam službenika Viši referent za EU projekte, gospodarstvo i imovinu u službu u Općine Civljane, Jedinstveni upravni odjel na neodređeno vrijeme(1 izvršitelj).

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 26 od 12. ožujka 2021.godine, a prijave na natječaj se podnose u roku 8 dana od objave u “Narodnim novinama”.

OBAVIJEST KANDIDATIMA - VIŠI REFERENT ZA EU PROJEKTE, GOSPODARSTVO I IMOVINU

Javni natječaj - NN 26/2021
Javni natječaj
Obavijesti i upute
Natječaj za vježbenika - Komunalni redar

Natječaj za za prijam vježbenika u službu u Općinu Civljane, Jedinstveni upravni odjel radi osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog redara(1 izvršitelj), na određeno vrijeme od 12 mjeseci

Na temelju članaka 17., 19. 85. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) – u daljnjem tekstu ZSN) i Pravilnika o unutarnjem redu Općine Civljane („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 14/20), a sukladno Planu prijama u službu za 2021.godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 2/21), pročelnica po ovlaštenju Općinskog načelnika za obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam vježbenika u službu u Općine Civljane, Jedinstveni upravni odjel radi osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog redara(1 izvršitelj), na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 26 od 12. ožujka 2021.godine, a prijave na natječaj se podnose u roku 8 dana od objave u “Narodnim novinama”.

OBAVIJEST KANDIDATIMA - VJEŽBENIK- REFERENT-KOMUNALNI REDAR

Javni natječaj - NN 26/2021
Javni natječaj
Obavijesti i upute

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Civljane

DNEVNI RED 27. sjednice Opcinskog Vijeca 2021

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Civljane (2)

DNEVNI RED 28. sjednice Opcinskog Vijeca 2021

DNEVNI RED 26. sjednice Općinskog Vijeca 2020 god (2)

Opširnije.

DNEVNI RED 25. sjednice Općinskog Vijeca 2020 god

Opširnije.

Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2020/2021 godinu

Natječaj možete preuzeti OVDJE

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području općine civljane na prijevremenim izborima za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine koji će se održati 18. listopada 2020. godine
Opširnije (PDF, WORD)
You are here: Home Aktualnosti