Crkveni život

CRKVA SVETOG SPASA jedina je građevina rimokatoličke crkve na području općine. Velebnu predromaničku crkvu sv. Spasa iz 9. stoljeća, za vrijeme kneza Branimira, podiže župan Gostiha. Drugačija mišljenja i stanove i danas zastupa SPC. Vidjeti na www.eparhija-dalmatinska.hr Prekrasna starodrevna crkva danas je rijetko ispunjena vjernicima osim uz blagdan Spasovo. Katoličkih vjernika je malo i svoje vjerske potrebe zadovoljavaju u župnoj crkvi u Vrlici.

sv spas 3 400

Rimokatolici pripadaju pripadaju župi GOSPE RUŽARICE iz Vrlike

Župni ured
P. Mišura  bb, Vrlika

Župnik fra Marko Duran
Telefon 021 / 827-200

www.vrlika.hr

U 2006 godini općina Civljane je u provođenju Programa kulturnog razvitka  potpisala ugovor o korištenju sredstava s ministarstvom kulture, koje zastupa ministar mr.sc. Božo Biškupić, za program zaštite kulturnog dobra, arheološkog lokaliteta sv. Spas, Civljane, za arheološke radove, konstruktivnu i građevinsku sanaciju.

Civljane , arheološki lokalitet sv. Spas uvršten je u „Program financiranja zaštite kulturnih dobara za 2006. godinu“.

sv spas 4 400

HRAM VAZNESENJA GOSPODNJEG (SVETOG SPASA), pravoslavna crkva u Cetini, sagrađen je 1940. godine kao zadužbina Marka Četnika i njegove supruge Jelene. Crkva je obnovljena 1974. godine kada su nabavljena nova zvona i podignuta kamena ograda oko crkvene porte. Za vrijeme domovinskog rata crkveni inventar je spaljen i uništen.


Pravoslavni vjernici pripadaju  Parohiji Vrlika

SPCO i Uprava parohije:
30. svibnja 24, Vrlika

Jerej Dragan Mihajlović
Mobitel:  091 / 762-38-97

www.eparhija-dalmatinska.hr
Nalazite se ovdje: Home Crkveni život