Javna nabava


JAVNA NABAVA

Plan Nabave OPĆINA CIVLJANE - 2021

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Odluka o odabiru najpovoljnije Sanacija kamenog mosta preko Cetine

IV izmjene i dopuna Plana nabave za 2020.g.

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.g.

 
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.g.


Odluka o odabiru ponude za izradu projektne dokumentacije za sanaciju kamenog pješačkog mosta


Odluka o odabiru ponude za zamjenu stolarije na općinskoj zgradi


Plan nabave za 2020. godinu


ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Sanacija školske zgrade u Civljanima

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Sanacija i rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže na području Općine Civljane
ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Pojačano održavanje (Sanacija i modernizacija) nerazvrstanih cesta kao uporabljivih građevina Nerazvrstane ceste na području Općine Civljane (Milaši, Miljkovići, Preočani, Totići)

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Elektrifikacija na području Općine Civljane, Gornji Barišići, Izvedbe zemljanih radova na području Općine Civljane

V. izmjene i dopune  plana nabave za 2019.

IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2019.

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2019.

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2019.

ODLUKA o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave: Prijevoz putnika dva puta tjedno, Civljane-Cetina-Knin

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave:Potporni zid u mjestu Civljane

Plan nabave za 2019. godinu


Izmjene i dopune Plana nabave


II. izmjene Plana nabave za 2018.godinu

I izmjene Plana nabave za 2018.godinu

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

SANACIJA SEKUNDARNOG OPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU CETINA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Plan nabave za 2018. godinu

II izmjene Plana nabave za 2017.godinu

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
Prilog br.4.-Izjava o roku izvršenja radova
DOKUMENTACIJA O NABAVI
Troškovnik

Plan nabave za 2017. godinu

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

I izmjene Plana nabave za 2017.godinu

ODLUKA o imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka jednostavne nabave (nabava službenog automobila)

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: "Nabava službenog automobila za potrebe općine Civljane"

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku nabave službenog automobila

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku nabave radova: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane

ODLUKA o početku jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka jednostavne nabave (Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane)

ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Asfaltiranje nerazvrstanih cetsa na području Općine Civljane

POPIS SKLOPLJENIH UGOVORA ZA 2016. GODINU

REGISTAR BAGATELNE NABAVE - od 01.01.2016.godine do 31.12.2016.godine

REGISTAR BAGATELNE NABAVE (za razdoblje siječanj 2015. – prosinac 2015.)

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Pregled sklopljenih ugovora za 2015. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

II. izmjene Plana nabave za 2015.


I.izmjene Plana nabave za 2015.g.

Plan nabave za 2015. godinu


Pregled sklopljenih ugovora za 2014. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA – od 01.01.2014.godine do 29.12.2014. godine

Plan nabave 2014

Pregled sklopljenih ugovora 2013.

Izmjene i dopune Plana nabave 2013

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA – od 01.01.2013.godine do 14.12.2013. godine


DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:
Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane, Leko-Vukovići-Ivetići

Troškovnik

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:
Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane
Nalazite se ovdje: Home Javna nabava